Rabín Šmuel Rabinovič, který na provoz Zdi dohlíží, šokující nález potvrdil. „Věřící našel obálku, v níž bylo celkem 507 šeků, každý v hodnotě okolo miliónu dolarů. Odevzdal je na policejním oddělení ztrát a nálezů, jak ukládá zákon,“ řekl.

Bankovní poukázky byly podle něj podepsány, nechybí nic, co by bránilo jejich proplacení. Většina prý pocházela z Nigérie, ale policejní mluvčí izraelské policie Micky Rosenfeld řekl, že řada jich je také z USA, Evropy a z Asie.

Zeď nářků je nejuctívanější židovské posvátné místo. Podle Rabinoviče se stává, že poutníci do ní kromě modliteb a přání vkládají i neplatné bankovní poukázky, v tomto případě jde však podle prvních analýz s největší pravděpodobností o platné šeky.

„Proč to ten člověk nebo ti lidé udělali? Chtěli dát vše, co mají, Stvořiteli světa,“ předpokládá rabín.