Arménský kněz popadl kolegu a od hrobu ho doslova vytáhl. Nastal pěstní souboj, k němuž se připojili i přítomní poutníci, takže nakonec musela zasáhnout policie. Mnozí účastníci potyčky přitom policisty bili palmovými listy, které si přinesli jako připomínku Kristova triumfálního příjezdu do Jeruzaléma týden před ukřižováním.

Květnou neděli slavili vyznavači pravoslaví až měsíc po katolících.

Chrám Božího hrobu stojí na místě, na němž byl Kristus podle křesťanské legendy ukřižován, pohřben a z něhož pak vstal z mrtvých. O správu místa se dělí šest církví a jejich členové se mají v pravidelných intervalech střídat ve službě v chrámu.