V New Yorku na Long Islandu nalezli tři bratry Louise, Briana a Alexandera Stuart-Houstovy, kteří dvojici Belgičanů řekli, že jsou pravnuky Hitlerova otce Aloise. Podle Belgičanů se domluvili, že nikdy nebudou mít děti, aby rodina neměla další potomky.

Další příbuzné se jim podařilo nalézt v Rakousku v oblasti Waldviertel poblíž Hitlerova rodiště. „Žijí pod novými jmény, mírně odlišnými od jména Hitler, jako je Hietler, Hiedler nebo Hütler. Většina z nich o svých příbuzenských vztazích neví,“ uvedl Mulders.

Dvojice při odhalování příbuzných pracovala s Hitlerovou DNA, zkoumala DNA z cigaretových nedopalků získaných v Rakousku a také DNA z ubrousku z newyorské restaurace stejně jako tři desetiletí staré dopisy.