Vědci stopy měst objevili v Brazílii v oblasti Horní Xingu kolem stejnojmenné řeky, posledního to pravého přítoku Amazonky pramenícího v oblasti Matto Grossa. Města o ploše asi 60 hektarů měla centrální náměstí a navzájem je spojovaly cesty.

Všechna města byla vytvořena podle téhož plánu s náměstím uprostřed a pravoúhle se protínajícími cestami mířícími buď severojižně nebo východozápadně. Podobně jako evropská středověká města nebo starověká řecká města, je obklopovaly mohutné zdi, jejichž zbytky přežily.

Podařilo se také najít stopy po dávných rybnících a hrázích, které mohly sloužit k chování ryb, i velké množství jam s odpadem. V některých byl tmavý kompost, který vznikl z organických zbytků a jasně se odlišoval od červených lateritních půd. Dalším nálezem byly střepy z keramiky.

Profesor Mike Heckenberger z Floridské univerzity v Gainsville uvedl: "Mají celkem jasně patrný způsob plánování a vlastní organizace, výraznější než u mnoha klasických příkladů toho, co by lidé mohli nazývat urbanismem."

Stopy dávných měst jsou v pralese takřka neznatelné, ale právě členové kmene Kuikurů je dokáží nalézt. Sami se považují za následovníky obyvatel těchto dávných měst, jejichž trosky pomáhaly objevovat i snímky z družice.

Podle vědců byli lidé z měst vyhnáni evropskými kolonizátory, nebo je vyhubily nemoci, které běloši dovlekli.