Opatření jsou reakcí na dobrovolnou smrt dvou mladých lidí a jeden pokus o ni během minulého týdne. Ve Fort Mborore na brazilské hranici byla fakticky zavedena prohibice a tamním teenagerům bylo zakázáno opuštění obce.

Skupina dobrovolníků bude okolí vesnice hlídat. Jestli se opatření ukážou účinná, plánuje se prodloužení jejich platnosti.

Podle čelného představitele je komunita Guarani v krizi kvůli škodlivému vlivu bělochů. Fort Mborore se nachází poblíž turisty oblíbených vodopádů Iguazu.

Argentina nemá tolik domorodých obyvatel jako ostatní země Latinské Ameriky. Většina z nich žije v chudých podmínkách a jen obtížně si zachovává své tradiční zvyky a jazyk.