Nejčtenější slovenský deník Nový čas napsal, že na Slovensku by se podobná patová situace, jaká nastala v Česku, řešila "oddělením" skupiny deseti poslanců z jednoho tábora. "Ti by prohlásili, že stali nezávislými a v parlamentě by zcela nenápadně začali podporovat menšinovou vládu. Tvrdili by, že to dělají pro dobro občana. Ale to je možné pouze na Slovensku," dodává Nový čas.

Deník Pravda pod titulem Čeští rukojmí konstatuje, že čeští politici dostali od voličů to, co si nejmíň přáli - pat. "Topolánek a Paroubek se stali rukojmími předvolebních špinavostí, kterými si vytvořili bariéru, aby se po odpískání zápasu dokázali smířit v případě patu. Propast nechutně prohloubil Paroubek, když v první reakci odmítl uznat výsledky. Tím fakticky na dálku nepodal ruku třetině Čechů, kteří se rozhodli pro ODS," píše Pravda.

Deník Hospodárske noviny se domnívá, že volby rozdělily nejen křesla v Poslanecké sněmovně, ale také celou Českou republiku. "Předseda ČSSD Paroubek svou první reakcí šokoval celé politické spektrum, kromě komunistů.

Znemožnil jednání s lidovci a Stranou zelených," píše deník. Hospodárske noviny upozorňují, že Paroubkův záměr napadnout výsledky voleb u Nejvyššího správního soudu může poškodit image Česka v zahraničí. "Země, která byla až doposud miláčkem investorů, se může octnout v politickém boji pravice a levice, a to ji na atraktivitě rozhodně nepřidá.