Podle rozsudku byla délka řízení u domácích soudů přílišná a prodloužilo se tak období, po něž Chadimová nemohla disponovat se svým majetkem. Zároveň nebylo respektováno rozhodnutí českého ústavního soudu zničit všechny záznamy jejích rozhovorů s obhájcem.

Chadimová ale po Česku žádá i peníze. Konkrétně požaduje 86,3 miliónu korun jako kompenzaci údajné hmotné újmy, 10 miliónů korun za újmu morální a 51 tisíc jako náhradu soudních výdajů. V těchto třech bodech zatím štrasburský soud nechal oběma stranám možnost dohody a  rozhodnutí odložil.

Marta Chadimová usiluje o nemovitosti na Loretánském náměstí od začátku 90. let. V této souvislosti byla stíhána pro údajné padělání úředních listin, ale v roce 1995 jí tehdejší prezident Václav Havel udělil milost. Tu ona původně odmítla, ale přijala ji v roce 2003.

Evropský soud pro lidská práva je institucí Rady Evropy a jeho výroky jsou pro členské státy závazné.