Dodala, že chlapec stane před soudcem v pondělí. Geelingovo mrtvé tělo bylo nalezeno v parku ve čtvrtek, den poté, co byl naposledy spatřen živý, když se vracel pěšky ze školy domů.

Geelingův třídní učitel Eddie Robinson popsal oběť jako "milého, dobře vychovaného chlapce", kterého budou učitelé, přátelé i spolužáci velmi postrádat.