Na základě podmíněných reflexů popsaných I.P. Pavlovem jsou vosy s pomocí cukerného roztoku vycvičené reagovat na různé pachy, a to i v extrémně nízké koncentraci. Po umístění do nádoby s průduchy je možné na nich sledovat změnu chování, která vypovídá o přítomnosti látky, na niž jsou cvičené.

Chování vos bude kontrolovat počítač

Entomolog amerického ministerstva zemědělství Joe Lewis a odborník na biologické inženýrství Georgijské univerzity Glen Rains vyvinuli velmi jednoduchý přístroj. Do nádoby v podobě uzavřeného kelímku na pivo s jemnými otvory pro přívod vzduchu umístí pět cvičených vos, jejichž reakce sledují prostřednictvím uvnitř zabudované mikrokamery. Když hmyz ucítí pach, na který je vycvičen, shromáždí se u průduchů. Chování vos může být kontrolováno počítačem, případně pouhým okem.

Přístroj už je připraven k ověřovacím testům. Pro nasazení v praxi by mohl být hotov za pět až deset let, uvedl Rains v deníku USA Today. O uplatnění svého postupu nemají vědci obavy, protože současný boj proti terorismu skýtá široké možnosti jeho využití.

Vosy nahradí psy

Vosy by podle něho mohly jednoho dne nahradit psy, kteří jsou nyní využíváni pro vyhledávání výbušnin při nejrůznějších kontrolách. Jejich výcvik je ale nákladný a dlouhý, zatímco vosy je možné trénovat po tisících a díky jejich schopnosti bezprostředně si předávat informace trvá jejich příprava řádově minuty. Vyškolení obsluhy přístrojů s vosami si vyžádá zhruba 30 až 40 minut, uvedl Rains.

Specifické schopnosti vos nejsou vědcům neznámé. Už řadu let před teroristickými útoky na USA v září 2001 pracovali s druhem parazitujících vos Microplitis croceipes. V předcházejícím desetiletí americké ministerstvo obrany hradilo část výzkumu s cílem zjistit, zda se vosy dají využít pro obranné účely, včetně vyhledávání nášlapných min. Ukázalo se ovšem, že rozlehlé oblasti ve volné krajině nejsou pro použití vos vhodné.

Dokážou rozpoznat nádor v těle

Vosy by mohly být ale užitečné i v jiných oborech. Podle autorů projektu je lze vycvičit například na rozpoznávání raných stádií plísňových onemocnění kulturních rostlin, na určování nádorů či vředů podle pachů v lidském dechu nebo místo psů i na vyhledávání osob zavalených v sutinách.

"Jde o úplný vrcholek ledovce zcela nových postupů," soudí Joe Lewis. A jeho kolega Rains dodává: "Citlivost zvířat, včetně hmyzu, na chemické substance je pravděpodobně mimo naše chápání. Skutečně netušíme, jaké jsou její hranice."