Rakovinné buňky uvolňují do krve různé molekuly, takže krevní vzorek nemocného člověka absorbuje infračervené paprsky poněkud jinak než u zdravého. Rakovinu tak lze zjistit dříve, než se bujení rozšíří dále do těla.

„Kdy lidé chodí k lékaři? Když se necítí dobře. My chceme nemoc určit, ještě když se cítí dobře,“ řekl profesor Joseph Kapelushnik, který působí na Ben Gurionově univerzitě a v nemocnici Soroka v pouštním městě Beerševa.

Jak dále vysvětlil, paprsky prosvítí krevní vzorek. Odchylky, které se přitom zjistí, jsou pak hodnoceny s použitím složité matematické rovnice.

Test zatím vyzkoušeli na dvou stech lidech, u nichž byla zjištěna rakovina v raném stadiu. V 90 procentech případů dokázal test rakovinu určit. Navíc se prakticky nemýlil u zdravých lidí. Kapelushnik očekává, že klinické testy nové metody začnou nejpozději do dvou let.