Kromě obecných zjištění se na 500 stránkách věnuje podrobněji asi 40 zemím. Česko a Slovensko zmiňuje jen okrajově – např. v připomínce kupónové privatizace, tunelování či korupce provázející podle TI dodávky stíhaček Jas-39 Gripen do ČR a JAR.

K privatizaci TI uvedla, že celosvětově bylo od roku 1980 privatizováno více než 100 tisíc velkých podniků a firem a zhruba stejný počet menších podniků. Zisky z jejich prodeje dosáhly zhruba 700 miliard dolarů, ale celková hodnota zprivatizovaného majetku byla ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnohé firmy byly doslova rozdány, především v bývalých komunistických státech.

Privatizace tu zvýšila nerovnost. Například v Rusku skončilo až 90 procent nejlukrativnějších položek v rukou malé skupiny podnikatelů.

Jiné země, které použily kupónovou privatizaci – například ČR, Rumunsko či Ukrajina – došly k obdobným, byť ne tak dramatickým výsledkům. V ČR manažeři fondů nahromadili kupóny a pak vytunelovali zdroje převodem podílů na pobočky, které vlastnili či kontrolovali. V rukou občanů pak nechali jen pasiva prázdných skořápek firem, připomíná zpráva.