„Uzavírá se dlouhý a obtížný proces,“ řekl prezident správního komitétu Červeného kříže. „Temná kapitola (holokaustu) nesmí být nikdy zapomenuta,“ dodal.  

Milióny dokumentů uskladněných v šesti budovách by podle historiků mohly přinést nová svědectví, i když nikterak převratná. Záznamy se dosud využívaly jako svědectví o krutostech nacistického režimu, při zkoumání nároků obětí na finanční kompenzace a při pátrání po zmizelých osobách.

O rozhodnutí zpřístupnit archívy rozhodl spravující komitét v květnu 2006 na nátlak americké vlády a badatelů. Schvalovací proces členských států, které se na archívu podílejí, trval však dalších 18 měsíců. Poslední zemí, která rozhodnutí ratifikovala, bylo Řecko.

Archív holokaustu v Bad Arolsenu
Je spravován jedenácti zeměmi sdruženými v organizaci International Tracing Service (ITS). Obsahuje 50 miliónů dokumentů, mezi nimi i záznam o popravě 300 lidí v táboře Mauthausen, která byla vykonána na počest narozenin nacistického vůdce Adolfa Hitlera.