Hlavní obsah

Škola pro 21. století – akční plán na podporu moderních technologií ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podrobný plán na realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 - 2013. Akční plán má název „Škola pro 21. století“.

Škola pro 21. století – akční plán na podporu moderních technologií ve školství

Jedním z cílů plánu  je motivovat pedagogy v regionálním školství k využívání moderních technologií ve vzdělávání a nabídnout jim pomocnou ruku.

V říjnu 2008 přijala vláda ČR dokument s názvem „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělání v období 2009 – 2013“. Jednalo se o první dokument deklarující skutečný zájem státu aktualizovat stav využívání technologií v resortu školství po deseti letech.

Přímo navazuje na záměr vyvolaný schválením Státní informační politiky v roce 1999. Již před deseti lety bylo totiž zřejmé, že vývoj společnosti směřuje k formování globální tzv. „informační“ společnosti, v níž bude uplatnění každého jedince podmíněno schopností využívat všudypřítomné technické prostředky.

Hlavní cíle Koncepce

K hlavním cílům původní koncepce „Koncepce 1999“ mimo jiné patřilo: zajištění informační gramotnosti všech občanů, dostupnost informačních a komunikačních technologií pro učitele a žáky (zavedení počítačových učeben, internetu atd.)

Stále se zrychlující vývoj informačních technologií způsobil značné změny, na které je třeba reagovat. Technologie pronikly do všech oblastí života, staly se běžnou a dětem dostupnou výbavou a změnily způsob vnímání a užívání informací. Díky tomu se na jedné straně velmi usnadnil přístup k informacím, což vede u mnoha lidí a i u žáků k přesvědčení, že není třeba učit se tolik nazpaměť, na druhou stranu je třeba osvojit si mnoho dříve neznámých dovedností.

Dosud se však i přes realizaci reformy školství v ČR nepodařilo zabránit prohlubování rozdílu mezi aplikací technických prostředků v osobním životě žáků a jejich využitím ve škole. Tento fakt, spolu s malou sebedůvěrou učitelů vede k rozšíření původních cílů Koncepce rozvoje ICT, které shrnuje právě akční plán Škola pro 21. století.

Kam směřuje plán na podporu moderních technologií

Škola21 považuje moderní technologie za běžnou součást každodenní práce učitele a není jen podporou rozvoje informatiky jako předmětu. Je zde kladen důraz na individualizaci školské politiky v jednotlivých subjektech - je zcela na rozhodnutí ředitele školy, v jaké úrovni a v jakém rozsahu využije nabízených možností.

Plán navrhuje síť školních metodických center jako osvědčený model podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a technické garance rozvoje moderních technologií.

Důležitým prvkem budoucí koncepce je evaluační model školy „Profil Škola21", který na základě mezinárodních zkušeností hodnotí technologie ve škole podle efektivnosti pedagogického procesu a určuje širší souvislosti mezi moderními technologiemi a samotným působením na žáka, včetně jeho ochrany před nežádoucím vlivem virtuálního prostředí.

Akční plán také navrhuje připravit národní projekt „Zpřístupnění digitalizovaných zdrojů" jako důležitý krok pro rozvoj celé oblasti i v přímé návaznosti na projekty eGON - datové schránky.

Financování akčního plánu

Akční plán rozšiřuje možnosti financování nejen formou státního rozpočtu, ale především přispívá k motivaci jednotlivých školských subjektů zpracovat rozvojové projekty v rámci evropských strukturálních fondů pro naplnění svých vlastních představ využívání moderních technologií ve vzdělávání. Nabízí směry, které mohou motivovat vyhlašovatele grantových dotací na úrovni MŠMT, krajů i obcí.

Akční plán Škola pro 21. století najdete v plném znění zde: http://www.msmt.cz

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků