V anglickém originále publikace vyšla v roce 2002, poté, co její autorka měla za sebou řadu let shromažďování informací ze států celého světa o tom, jak se starají o nadané a talentované děti. Nyní se zájemci o problematiku nadaných dětí mohou se studií seznámit i u nás.

Významnou součástí studie předkládá výčet celé řady států Evropy, Asie i amerického kontinentu a analyzuje jejich systém péče o nadané žáky, úroveň podpůrných legislativních prostředků a především činnosti realizované v rámci mimoškolních programů.

Kulturní perspektivy přirozeně mohou být velmi rozdílné, ale i tak publikace poskytuje možnost porovnání různých stylů vzdělávání a získání inspirace pro naše politiky, pracovníky ministerstva školství, krajských úřadů a především také pro praktiky z oblasti vzdělávání, kteří se v této oblasti pedagogické práce pohybují.

Ve své české verzi je publikace, kterou editovala a předmluvou opatřila Jitka Fořtíková a z angličtiny přeložila Lucie Vaňková, doplněna o kapitolu věnující se České republice. Krátce se v ní pojednává také o konkrétních aktivitách Národního institutu dětí a mládeže a dalších nestátních neziskových organizací, jako jsou například Mensa, Centra nadání apod.