Fakulta při výuce vychází ze zkušeností získaných v rámci pilotní výuky tohoto předmětu v minulém akademickém roce. Předmět Základy podnikání byl velmi kladně hodnocen ze strany studentů a jeden z absolventů dokonce získal ve své kategorii ocenění v soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr 2008“.

Kurz byl letos rozšířen na 75 míst a obsahuje témata jako je podnikatelský plán, marketing nebo trh - tedy taková, která vyžadují využití již existujících znalostí studentů pro jejich konkrétní aplikaci, kterou je otevření vlastního podniku. Vedle těchto standardních témat je výuka zaměřena i na potřebné dovednosti v úspěšném podniku, motivaci k podnikání apod. - témata, která jsou podstatná pro úspěšné založení a rozvoj podniku.

Výuka je specifická v tom, že ji zajišťují výhradně vyučující z praxe, dochází tak k novému úhlu pohledu na již získané znalosti u studentů v rámci řádné výuky a na jejich potenciální využití v praxi. Studenti si paralelně s výukou sestavují vlastní podnikatelské plány, které konzultují se specializovaným poradcem pro začínající podniky a získávají tak bezprostřední zpětnou vazbu na své záměry. Tento postup vede k výraznému zreálnění připravovaných podnikatelských plánů.

Finanční zajištění výuky podpořil Zlínský kraj, který přikládá rozvoji podnikavosti velký význam.