Kniha „Sám proti zlu“ s podtitulem „Život Přemysla Pittera (1895 - 1976)“ je, jak již název napovídá, životopisem českého protestantského myslitele, charitativního a sociálního pracovníka Přemysla Pittera, který prožil většinu svého života ve sporu s určujícími dějinnými proudy minulého věku. Zkušenosti z války přispěly k tomu, že se stal radikálním pacifistou a nonkonformním náboženským praktikem.

V roce 1933 v Praze na Žižkově otevřel Milíčův dům, útulek pro trpící a opuštěné děti. Za okupace poskytoval pomoc židovským dětem, v letech 1945 – 1947 zorganizoval humanitární pomoc pro více než osm set židovských, českých a německých dětí, které zachránil z koncentračních nebo sběrných (odsunových) táborů. Po nuceném odchodu do exilu působil v uprchlickém táboře. Také spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa a vydával vlastní časopis „Hovory s pisateli“.

Autor knihy, Pavel Kosatík, je publicista a spisovatel, laureát Ceny Toma Stopparda za rok 2001 a Ceny Nadace Český literární fond za rok 2000, které mu byly uděleny za knihu „Ferdinand Peroutka: Pozdější život (1938 – 1978)“.