„Celý odborný program je zajímavě komponován, aby si každý odborník-specialista přišel na své. Po oba dny kongresu poběží i sekce středně zdravotnického personálu,“ informuje prezident kongresu profesor Ivan Čapov.

Z hlavních probíraných a diskutovaných témat se objeví např. onkochirurgie, kolorektální chirurgie, hrudní chirurgie, urologie, varia a nebudou chybět ani novinky v miniinvazivní a robotické chirurgii. I letos vystoupí při odborných setkáních řečníci především z Itálie, Francie a USA, kteří přislíbili účast. Budou referovat především o svých zkušenostech s využitím robotiky a jiných miniinvazivních technik v různých oblastech lidského organismu.

Letošní kongres bude ale v mnoha ohledech jiný a především bohatší v řadě aktivit, na něž upozorňuje profesor Čapov: „Kongres nabídne výrazně rozšířený odborný program. Bude slavnostně zahájen významnými zástupci kraje, města Brna a Masarykovy univerzity,“ uvedl. Chirurgové budou mít možnost posnídat s ministryní zdravotnictví ČR a pohovořit si o aktuálních problémech oboru a zdravotnictví jako takového. Zahrnuta budou rovněž polední specializovaná firemní sympozia s obědem. Připravují se také odborné sekce přednášek určené pro mladé chirurgy do 35 let a posterová sekce. Za zmínku stojí, že nejlepší vyhodnocené práce budou nově finančně odměněny.

Cena profesora Petřivalského

Prestižní záležitostí kongresu se stane slavnostní Petřivalského přednáška, kterou přednese vždy některý z nejvýznamnějších tuzemských či zahraničních chirurgů při slavnostním zahájení kongresu. V rámci této přednášky budou letos poprvé předány Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie, za rozvoj mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec. O prvních adeptech na laureáty této ceny už má výbor pro udílení cen jasno.

Profesor Július Petřivalský byl nejvýraznější osobností moravské chirurgické školy a svými pracemi inicioval rozvoj chirurgie srovnatelný s vyspělým zahraničím. Seskupil kolem sebe tým spolupracovníků, kterým vtiskl své nasazení, lásku k pacientům, vysokou odbornost i nadčasovou progresivnost. Profesor Petřivalský se v roce 1919 zasloužil o založení jak lékařské fakulty, tak I. chirurgické kliniky.

Cenu Júlia Petřivalského vytvořila ve své dílně akademická sochařka Hana Kňávová. Jedná se o keramickou skulpturu na motiv rukou od francouzského sochaře Augusta Rodina. Spolu s ní obdrží vítěz také diplom s věnováním.