Stávající rektor, profesor Richard Hindls, který stojí v čele univerzity od roku 2006, se o funkci uchází i letos. Druhým kandidátem je docent Jiří Schwarz, jenž v současné době vykonává funkci děkana Národohospodářské fakulty.

Devětapadesátiletý Richard Hindls je profesorem v oboru statistika. Před tím, než se v roce 2006 ujal funkce rektora VŠE, byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky. Před třemi roky se profesor Hindls pokoušel prorazit do vrcholové politiky, když neúspěšně kandidoval jako nestraník za ČSSD do Senátu. O deset let mladší docent Jiří Schwarz se po odborné stránce zabývá problematikou ekonomické transformace, privatizace, kapitálovými trhy, deregulací síťových odvětví a konstrukcí indexu ekonomické svobody.

Oba kandidáti seznámí se svými plány a programovými cíli akademickou obec Vysoké školy ekonomické v příštích dnech. V pátek 2. října proběhne veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora v pražské Vencovského aule a v pondělí 5. října je na programu prezentace v Jindřichově Hradci, kde sídlí Fakulta managementu VŠE. Nového rektora bude volit Akademický senát VŠE 12. října.

 Seznam rektorů VŠE od roku 1990
 Věněk Šilhán
1990–1991
 Štěpán Müller 1991–1994
 Jan Seger 1994–2000
 Jaroslava Durčáková 2000–2006
 Richard Hindls 2006–dosud