Koncepce státní podpory sportu v ČR vychází z analýzy, která byla zveřejněna letos na jaře a podle níž je sport čistým plátcem do státního rozpočtu. Cílem koncepce je určit směr dalšího rozvoje sportu a získat více prostředků pro jeho růst.

Podle uvedené analýzy přináší sport jakožto ekonomické odvětví do státního rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu prostřednictvím dotací získává. Konkrétně se jedná o přebytek ve výši 1,1 až 3,7 miliard korun.

Sportu se v České republice organizovaně věnuje více než dva a půl miliónu obyvatel. „Sport je vůbec nejmasovějším projevem občanské společnosti v naší zemi a jako takový si zasluhuje zvýšenou pozornost nejen vlády, ale i regionů. Na sport však musíme nahlížet nejen optikou jeho popularity, ale i prostřednictvím jeho specifičnosti," říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Navýšení prostředků bez zatížení rozpočtu

Koncepce státní podpory sportu v ČR má zajistit zvýšení objemu prostředků plynoucích do sportu, bez toho, aby byl zatížen státní rozpočet. Podle Koncepce je tedy nutné vytvořit jasný legislativní rámec, který by řešil nejenom finanční podporu, ale komplexně postavení sportu.

Měl by vzniknout nový zákon o sportu, který by byl obecný a obsahoval zákonné zmocnění příslušnému ministerstvu vydat prováděcí předpis k zákonu o sportu s podrobnými ustanoveními.

Koncepce, jejíž plné znění si můžete přečíst na stránkách MŠMT, navrhuje systémové řešení, které by nezatížilo státní rozpočet. Jedná se o dlouhodobý proces, který může sportovnímu prostředí přinést až 3 miliardy korun ročně navíc.