S dalším odkladem nesouhlasí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Miroslava Kopicová. „Maturitní vysvědčení neuvádí objektivizované výsledky studia,“ uvedla. Dále zdůraznila, že Česká republika je v současnosti jednou ze tří zemí Evropy, kde jakákoli z forem centralizovaného hodnocení na této úrovni neexistuje.

„Domnívám se, že úroveň vzdělání by měla být hlídána častěji, než jednou zkouškou po 13 letech vzdělávání,“ myslí si navíc RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel Obchodní akademie v Praze 2.

Nejasnosti v otázce maturit trvají

„MŠMT rozumí obavám studentů, nicméně při jakémkoli harmonogramu náběhu to vždy bude pro někoho poprvé,“ říká Kateřina Böhmová z MŠMT k obavám dnešních studentů třetích ročníků a upřesňuje: „Budoucí maturanti budou mít možnost vyzkoušet si maturitu na nečisto v průběhu maturitní generálky, která je v souvislosti s odkladem plánována nově na říjen 2010.

V návaznosti na to pak budou v listopadu 2010 vybírat stupeň obtížnosti a přihlašovat se k ‚ostré‘ maturitě.“ Tyto informace však dnešní studenti třetích ročníků dosud nemají.

Nemohou je mít, neboť není ještě ukončen legislativní proces odkladu státních maturit a tak definitivní řešení ještě nemůže být na stole. MŠMT musí stále počítat i s variantou realizace maturit již v roce 2010 - je zřejmé, že za tuto situaci nenese odpovědnost MŠMT, ale poslanci.

Také ředitelé jsou znechuceni neustálými odklady a shodují se, že speciální přípravu budou řešit až v době, kdy se politici rozhodnou. Naštěstí je většina přípravy stejná pro současnou i státní maturitu.

Názory studentů se diametrálně rozcházejí

Studenty gymnázií otázka státních maturit příliš nevzrušuje. Není ani důvod – dotace na maturitní předměty mají nejvyšší, v porovnání například se zdravotnickými školami až neporovnatelně vyšší a v případě, že se nebudou chtít stresovat, prostě zvolí základní úroveň maturitní zkoušky.

„Škola nás připravovala na to, že státní maturity budou, několik let dopředu. Školili se i učitelé, několikrát jsme se sešli s paní ředitelkou, která nás informovala o změnách. Já osobně jsem neviděl problémy, že to zrušili, mě osobně zaskočilo,“ řekl nám Tomáš Kaminský z oktávy gymnázia Rokycany a dodal: „Jako student gymnázia jsem vůbec neviděl nevýhodu v tom, že bych dělal státní maturitu.“

„Z dosavadních maturit nanečisto plyne, že naši studenti nebudou mít u nové maturity horší, ale pravděpodobně ani lepší výsledky, než mají u maturity stávající,“ uklidňuje studenty obávající se nové zkoušky ředitel OA Milan Macek. Studentům „jeho“ školy prý vadí zejména nerozhodnost politiků, zda nové maturity vůbec chtějí, a pochopitelně obava z něčeho nového a nevyzkoušeného.

„V řadě případů se jedná i o manipulace ze strany některých škol, u kterých je zřejmé, že jejich studenti budou mít s novou maturitou obrovské problémy. Nechci blíže specifikovat, o které školy se jedná, stačí nahlédnout do tisku, které školy vedou kampaň proti nové maturitě,“ dodává Macek.

„Nová maturita je nespravedlivá – jak máme mít stejné znalosti například v oblasti českého jazyka, když ho máme dvě hodiny v týdnu oproti pěti hodinám na gymnáziích?“ ptají se studentky středních veterinárních škol. „Proto mohou studenti volit vyšší a nižší obtížnost. Na nižší obtížnost je škola povinna studenty připravit,“ říká v reakci na tento názor Kateřina Böhmová.

K čemu vlastně státní maturita bude?

Představy MŠMT však mají svá „ale“, která ilustrují nejasnosti okolo státních maturit. Vyšší obtížnost má studentům, podle záměru ministerstva, zajistit vstup na vysoké školy. Za stavu, kdy se většina maturantů, bez ohledu na typ školy, na vysoké školy hlásí, by právě vyšší obtížnost maturitní zkoušky měl absolvovat každý, kdo o studiu na vysokých školách uvažuje.

Názor vysokých škol na zohledňování výsledků státních maturit přitom není jednotný, řada z nich přijímá uchazeče podle vlastních přijímacích zkoušek a desítky fakult využívají výsledků Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností Scio. Ty, na rozdíl, od státních maturit, fungují bez problémů již třináct let a získaly si důvěru vysokých škol.