Na projektu se podílí Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity společně s Technickou univerzitou Liberec a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s.

Co se skrývá za názvem projektu: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor? „V rámci projektu usilujeme o rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti technologických oborů.

Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc ještě mají příležitost studovat předměty, které se učí na našich partnerských univerzitách,“ vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák.

Studium přes internet

Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou univerzit absolvovat prostřednictvím e-learningového systému MOODLE. „Jde o studium přes internet. Student si vybere některé z nabízených předmětů, a během semestru pak pracuje na jednotlivých úkolech, které mu zadá vyučující,“ říká Straňák.

„Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují, jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory klesá. Náš projekt má přednost v tom, že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část projektu je skutečně společným dílem univerzit a firem,“ upozorňuje Straňák.

Kvalitní praxe už na škole

„V současné době je spolupráce vysokých škol a firem nedostatečná,“ myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu. „Studenti si ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili, a proto jsme se stali součástí projektu. Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky, a studenti se pak budou učit takové věci, které po nich u nás budeme chtít.“

Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi. „Momentálně pracujeme na tom, abychom pro něj zajistili dostatek lidských a materiálních zdrojů. Potřebujeme také doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty,“ pokračuje Straňák.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR – konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.