Na každoroční konferenci k literárně vědeckým tématům, letos pořádanou ve dnech 15. a 16. září 2009 v Opavě, se scházejí jak čeští, tak zahraniční lingvisté. Spolu s českými kolegy ze Slezské univerzity se na její organizaci podílejí také vědci z Katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

V letošním roce si konference nárokuje platnost širší, daleko otevřeněji reflektující nejen odborná témata, ale otázky obecnějšího charakteru, jako jsou podoby současného literárního života, vztah literární vědy k literární kritice, podoby psaní o literatuře atd.

Pestrost takto vymezeného tématu má podle pořadatelů konference jediný úkol: přilákat nejen odborníky z nejrůznějších oblastí tak či onak se zabývajících literární vědou, ale pokud možno též zainteresovanou veřejnost. Organizátoři dále uvádějí, že je nejvyšší čas ptát se, jakým způsobem se může myšlení o literatuře vztahovat k dnešnímu světu, jak mu má prokazovat své oprávnění. Věda se podle nich stává záležitostí úzké a vyhraněné skupiny odborníků a nemá sílu přitáhnout veřejnost.

Na pořadu je i autorské čtení

Podle zaměření přihlášených referátů je počítáno s vytvořením sekcí pro oblast teoretickou, historickou nebo komparatistickou. Víc než kdy jindy je očekáván živý a plodný dialog s kolegy z okolních zemí, kteří mohou vnést do uvažování českých vědců či zainteresované veřejnosti jiné pohledy.

Součástí konference bude také doprovodný večerní program Večer básnických hlasů. Půjde o autorské čtení básnířky Boženy Správcové a básníků Petra Hrušky, Jakuba Chrobáka a Lubora Kasala.

Ve sborníku pak bude uvedena také diskuse související s jednotlivými příspěvky, proto se těšíme na hosty, kteří sice nechtějí vystoupit s konkrétním příspěvkem, ale téma je pro ně přitažlivé a mají k němu co říci.