Od 20. do 30. července se na Slezské univerzitě v Opavě uskuteční již druhý ročník mezinárodního workshopu eMonument. Akce bude zaměřena na stavební výměru a 3D vizualizaci v oblasti památkové péče. Workshop probíhá v rámci programu EU/Erasmus a je určen nejen studentům a pedagogům evropských vysokých škol, ale také odborníkům z praxe.

„Během prvních dvou dnů budou účastníci workshopu konfrontováni s nejnovějšími trendy v oblasti počítačem podpořených metod stavebního výzkumu a jejich využitím v praxi, následně pak vytvoří digitální 3D model existující architektonicky pozoruhodné budovy Opavy,“ uvedla koordinátorka workshopu Irina Ruberová.

Více informací lze nalézt zde.

UJEP pořádá výstavu a festival

Na konci června pořádá Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP) sérii výstav prací svých studentů s názvem Klauzury. Vernisáže se konají pro širokou veřejnost na několika místech v prostorech fakulty. V současnosti (až do konce července) stále běží Klauzury LS ateliéru DK. Druhou akcí, kterou tato fakulta o prázdninách spolupořádá pro veřejnost, bude 9. festival uměleckého skla - mezinárodní přehlídka současného uměleckého skla. Ten proběhne v červenci a srpnu.

Více informací o obou akcích lze nalézt zde.

I jiné školy budou aktivní

Také na dalších školách, především pražských, se budou v průběhu července a srpna konat různé konference a semináře. Pro jejich velký počet zejména v druhé polovině srpna však není možné všechny zmínit a lze tak pouze doporučit zájemcům, aby sledovali internetové stránky škol, kde lze nalézt potřebné informace.