Zatímco v loňském roce bylo ve skupině mladých Angličanů mezi 16 a 24 lety 810 tisíc lidí bez práce i mimo školu, letos vzrostl jejich počet na 935 tisíc. Mezi mladými lidmi od 16 do 24 let se tak podíl těch, kteří nepracují ani nestudují, vyšplhal na 15,6 %. Ve skupině lidí mezi 18 a 24 lety pak tento podíl dosahuje dokonce 17,6 %.

Opoziční konzervativci obviňují z nepříznivého stavu labouristickou vládu. Mladé lidi bez práce, kteří ani nestudují, označili doslova za oběť labouristické recese. Vládnoucí strana se takovému nařčení brání.

V rozpočtu počítá kabinet Gordona Browna s částkou 1,2 miliardy liber, jež bude uvolněna na různorodé projekty pro obyvatele Anglie ve věku od 18 do 24 let, kteří si hledají práci déle než 12 měsíců. Balíček má pomoc k vytváření pracovních míst či k zajištění pracovních stáží nebo tréninků pracovních dovedností.