Podle Amnesty International stále více než 100 miliónů dětí na celém světa nemá přístup ke vzdělání, přestože právo něj je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která platí již 60 let. Mezi nejvíce postižené skupiny, jimž je vzdělání upíráno, patří příslušníci menšin, dívky, uprchlíci, migranti a handicapovaní.

Ve vzdělání dětem brání zejména chudoba, válečné konflikty i prostá diskriminace. Za hlavní viníky považuje Amnesty International zodpovědné vlády i mezinárodní společenství.

Od začátku června začaly fungovat webové stránky v českém jazyce www.zmenimeto.cz. Čtenáři zde naleznou například informace o přístupu dětí ke vzdělání v zemích jako je Čína, Afghánistán, ale například i v České republice.

U nás se problém týká zejména romských dětí

U nás je podle Amnesty International upírán rovný přístup ke vzdělání především v případě romských dětí, které nepřiměřeně často končí v tzv. speciálních školách, kde získávají jen omezené znalosti a dovednosti.

Součástí kampaně Změníme to! byla od 1. do 15. června výstava v pražské stanici metra Florenc. Kampaň bude pokračovat v létě na letních hudebních festivalech. V říjnu pak proběhne každoroční akce Dopisy v ulicích, letos zaměřená na případy dětí, kterým je upíráno právo na vzdělání.

Kampaň odstartovala 1. června, tedy symbolicky na Den dětí. "Naším cílem je pomoci tomu, aby všechny děti měly šanci získat plnohodnotné vzdělání," uvedla k poslání kampaně Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International.