Gymnázium v Kadani pracuje v  programu GLOBE pod vedením Hany Kožíškové dlouhodobě a patří mezi nejaktivnější školy. V loňském roce se rozhodli spolu se studenty uskutečnit regionální akci pro školy z blízkého okolí a touto formou jim program přiblížit.

Po velmi kladných ohlasech připravili studenti Gymnázia v Kadani letos již druhý ročník ekologické soutěže - Mini GLOBE Games. V květnu přijelo do Kadaně bezmála 60 soutěžících z jedenácti základních škol a víceletých gymnázií okresu Chomutov.   

V nádherném prostředí v blízkosti kadaňského vodního stupně a za příjemného počasí čekalo na 19 tříčlenných týmů deset stanovišť. Kromě hydrologických a meteorologických měření měli studenti připravené úkoly z botaniky, zoologie, geologie nebo zeměpisu. Zpestřením byla určitě stanoviště s různými kvízy, hádankami a pohybovými aktivitami.   

Výborně si vedli studenti semináře z ekologie 2. ročníku, kteří hry připravili, i jejich spolužáci ze třídy 2. A, kteří jim pomáhali s realizací.

GLOBE games spojují školy se zájmem o přírodní vědy

Mezinárodní projekt GLOBE games probíhá do roku 1995 a účástní se ho 111 zemí světa. V České republice je do něj zapojeno 120 zakladních a středních škol.

Jedná se o další z globálních programů, který pro české školy koordinuje Sdružení TEREZA . GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) se tak přidává k programům Ekoškola nebo Les ve škole - škola v lese .

Cílem programu GLOBE je rozšířit postupy pro skutečně efektivní terénní výuku žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ. Studenti vyrážejí pravidelně do terénu a sledují vývoj počasí, stav srážek, množství škodlivin v ovzduší, změny v krajině nebo provádějí hydrologická a fenologická pozorování. Zpracování naměřených dat garantuje americký úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).