Myšlenka Drilu vznikla ze známých poznatků o paměti. Bez opakování je křivka zapomínání poměrně rychle klesající. Během prvních tří dnů po zapamatování člověk bez repetice zapomene nejvíce procent učiva (viz graf).

Jak to funguje

Nový program staví na opakování látky v čase. Studentovi se v jeho Informačním systému zobrazují kartičky se slovíčky, a to v přesně daném pořadí. Program si pamatuje dobu uplynulou od prvního zobrazení slovíčka a nabídne slovíčko v okamžiku vhodném pro repetici. Z toho důvodu je tento systém učení účinný v případě, že jej student provádí denně. Stačí skutečně pouhých deset minut.

V současnosti systém nabízí studentům výuku jazyků, například angličtiny, němčiny, finštiny, japonštiny, španělštiny atd. Studenti si ale mohou vytvořit vlastní učebnice. Dril lze použít na jakýkoliv obor, kde je nutné zapamatovat si menší celky, jako jsou u jazyků právě zmiňovaná slovíčka.

 

Co si studenti nejvíce pochvalují

Největší pozitivum na systému Dril vidí brněnští studenti v možnosti ozvučení kartiček (čímž se učí výslovnost), dále v možnosti opoznámkovat kartičky vlastním komentářem a chválí i dobře navržený algoritmus, díky kterému se zbytečně nemusí zabývat kartičkami, které již ovládají.

Systém je koncipován pro každodenní použití a z toho důvodu je zabudován do obsáhlého Informačního systému, který každý student MU často navštěvuje. Nastavení a spuštění Drilu zabere skutečně jen několik kliků. 

Na co je Dril určen

Zní to báječně, ale ani tento systém nevyřeší celou problematiku učení. Neznamená to, že stačí používat Dril k dosahování excelentních studijních výsledků. Jedná se pouze o pomůcku, která napomáhá ukládat informace do dlouhodobé paměti. Má-li být výukový program funkční, je nutné věnovat se mu dlouhodobě.

Univerzitní odborníci na systému stále pracují a zdokonalují ho. Nyní záleží už jen na studentech, využijí-li této jedinečné vzdělávací možnosti.