Podpora se dělí mezi dvě významné skupiny oborů, vyučovaných na Masarykově univerzitě v Brně. Prvním budou obory zdravotnictví, přírodovědy a informatiky, tím druhým obory humanitních věd, společenských věd, práva a ekonomie. V podobných skupinách oborů bude poskytnuta pomoc také výzkumné činnosti studentů. Ve stejných oborech bude podporována také týmová výzkumná činnost.

Lhůta pro podání přihlášky do soutěže vyprší 15. dubna letošního roku. Do konce května budou přihlášené práce vyhodnoceny. Návrhy, se kterými se studenti budou hlásit k soutěži, musí být v podobě předepsané směrnicí a odevzdané nejpozději do konce soutěžní lhůty v elektronické verzi a zároveň v tištěné podobě na Odbor pro vědu a výzkum rektorátu Masarykovy univerzity.