Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci akreditovala nový studijní obor zaměřený na studium kultury. Kulturální studia budou otevřena již od akademického roku 2009/2010. 

Katedra žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) získala akreditaci Kulturálních studií, nového studijního oboru se zaměřením na studium kultury, který bude vyučovat jako první z univerzit ze zemí Visegrádské čtyřky.

Tento obor bylo dosud možné studovat jen na zahraničních univerzitách, kde patří kulturální studia mezi renomované a prestižní obory.

Kulturální studia jako obor vznikla na univerzitě v britském Birminghamu a dnes se v západních zemích běžně vyučují na řadě světových univerzit, především ve Velké Británii a USA, ale i Německu a Rakousku.

„Hlavním předmětem zkoumání kulturálních studií je vztah mezi kulturou, mocí a identitou člověka. Zajímají se o to, jak nás kultura ovlivňuje, jak určuje to, co jsme a proti čemu se vymezujeme,“ vysvětluje základní charakteristiky oboru Mgr. Martin Foret, koordinátor studijního programu Kulturální studia z FF UP.

Při takovém pohledu na kulturu pak podle Foreta nelze uplatňovat nějaká hodnotící kritéria – masová mediální kultura, např. televizní seriály, nás samozřejmě ovlivňují víc než třeba balet. „Kulturální studia se zajímají o kulturu bez předsudků, tedy i o kulturu populární, spotřební, a soustřeďují se na to, co nám říká o naší době a o nás samých, jak ovlivňuje to, čím jsme. Kultura proto není automaticky chápána jako synonymum k umění,“ dodává Foret.

Gender, etnicita i otázky mužství

Kulturální studium se zaměřuje na porozumění kultuře, jejím nosičům (texty,obrazy) jejímu chápání (publikum) a dějinám. Dále se obor věnuje vztahům. Například na jednom z kurzů, který se zabývá kulturou a mocí budou studenti řešit otázku, zda televizní zábavné pořady typu Jste to co jíte či Vypadáš skvěle skutečně napomáhají k vylepšení životního stylu soutěžících, anebo se spíše jedná o prosazení a ospravedlnění dominantních životních způsobů a zvyků vyšších společenských skupin.

Na další zajímavé otázky typu Je mužství v krizi? Je pornografie škodlivá a diskriminuje ženy? Co dělá muže mužem – otcovství nebo svaly? budou studenti hledat odpovědi v kurzu Mužská studia.

Studium se věnuje také otázkám genderu, etnicity, rasismu, nacionalismus a multikulturalismu, krásy, sexuality. Prezentaci všech oborů, se kterými se také při studiu setkáte najdete zde.

Přihlášky k jednooborovému nebo dvouoborovému navazujícímu magisterskému studiu v prezenční formě mohou zájemci podávat až do 20. května 2009. Podrobnější informace o oboru najdete na webových stránkách www.kulturalni-studia.cz, prezentaci vybraných témat pak na: http://kulturalnistudia.wordpress.com/o-oboru/prezentace/.