Pokud si některou ze zmíněných 60 fakult vyberete, budete mít vysokou pravděpodobnost přijetí. Podle údajů, které poskytl informační server o vysokých školách Navigatorka.cz, celkem 15 z těchto 60 fakult zrušilo pro tento rok přijímací řízení a na dalších 20 je vaše šance na přijetí vyšší než 80 %. „Uzávěrku přihlášek mají posunutou hlavně fakulty, které se potýkají s nedostatkem zájemců, a nemají tak přísné podmínky pro přijetí. Takto se snaží počet přihlášených co nejvíce zvýšit“, vysvětluje tento jen Filip Karel ze zmíněného serveru.

Jeho slova potvrzují i fakta. Ze zmíněných 60 fakult je celkem 23 technického zaměření. Najdou se zde ale i možnosti pro humanitně či ekonomicky zaměřené uchazeče. „Ještě je možné se přihlásit na několik ekonomických fakult, například na Národohospodářskou fakultu VŠE nebo Ekonomickou fakultu v Českých Budějovicích. Z těch humanitních pak například na některé obory na filozofické fakultě UK nebo na Filozofickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem“, doplňuje informaci Filip Karel.

Kompletní přehled najdete v následující tabulce. Detailní informace o tom, jak podat přihlášku nebo třeba o přijímacích zkouškách naleznete na serveru Navigatorka.cz.

V následující tabulce naleznete přehled univerzit a fakult, na které je ještě možné podat přihlášky. V závorce jsou uzávěrky přihlášek a průměrná šance na přijetí (PZ zrušeny = přijímací zkoušky zrušeny).

Univerzita
Fakulty
Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové - obor Fyzioterapie (15.5.2009, 28 % - průměr za celou fakultu)

 Filozofická fakulta -obor Dějiny umění, Sociologicko-ekonomická studia (15.5.2009), obor Psychologie (30.4.2008),  obor Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština (10.4.2009), průměrná šance na přijetí za celou fakultu - 40%

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (31.3.2009)
Pedagogická fakulta (62 %), Fakulta výrobních technologií a managementu (90 %), Filozofická fakulta (92 %), Přírodovědecká fakulta (80 %)
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta - obor Účetnictví a daně (12.5.2009), průměrná šance na přijetí za celou fakultu -100 %
České vysoké učení technické v Praze (31.3.2009)
Fakulta stavební (76 %), Fakulta strojní (PZ zrušeny), Fakulta elektrotechnická (PZ zrušeny), Fakulta dopravní (92 %), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (PZ zrušeny), Fakulta architektury (obor Průmyslový design, 53 % - průměr za celou fakultu), Fakulta biomedicínského inženýrství (82%)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (31.3.2009, PZ zrušeny)
Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská
Technická univerzita v Liberci (31.3.2009)
Fakulta strojní (PZ zrušeny), Fakulta mechatroniky a mezioborových studií (84 %),  Hospodářská fakulta (69 %), Fakulta textilní (88 %)
Univerzita Pardubice (31.3.2009, PZ zrušeny)
Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoké učení technické v Brně (31.3.2009)
Fakulta stavební (86 %), Fakulta strojního inženýrství (94%), Fakulta chemická (64 %), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (94 %)
Vysoká škola báňská -Technická univerzita OstravaFakulta stavební (31.3.2009, PZ zrušeny), Fakulta strojní (30.4.2009, 98 %), Fakulta elektrotechniky a informatiky (30.4.2009, 98 %), Hornicko-geologická fakulta (30.4.2009, 77 %), Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (30.4.2009, PZ zrušeny), Fakulta bezpečnostního inženýrství (30.4.2009, 89 %)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií - bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy (31.8.2009, 43 % - průměr za celou fakultu)
Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta (30.5.2009, 21 %)
Česká zemědělská univerzita v Praze (31.3.2009)
Provozně ekonomická fakulta (63 %), Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (82 %), Technická fakulta (89 %), Fakulta lesnická a dřevařská (100 %), Institut tropů a subtropů (90 %), Fakulta životního prostředí (96 %)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 Agronomická fakulta (31.3.2009, PZ zrušeny), Lesnická a dřevařská fakulta (31.3.2009, 62 %), Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (15.4.2009)
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická (31.3.2009, 62 %), Fakulta strojní (3.4.2009, PZ zrušeny), Fakulta aplikovaných věd (15.4.2009, PZ zrušeny), Fakulta elektrotechnická (10.4.2009, 94 %), Fakulta filozofická (31.3.2009, 69 %), Fakulta zdravotnických studií (31.3.2009)
 Vysoká škola polytechnická Jihlava 17.4.2009, 82 %
 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 27.3.2009, 77 %
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (31.3.2009, 63 %)