Nová maturitní zkouška klade stejné nároky na gymnazisty i studenty ze středních odborných škol a učilišť s maturitou. Avšak výuka na různých typech středních škol je velmi rozdílná pojetím, obsahem i rozsahem. Je tedy zřejmé, že některé úlohy zvládnou například gymnazisté mnohem snadněji než jejich kolegové ze škol více zaměřených na praktickou výuku.

V prvních dvou letech tzv. přechodného období čeká v rámci nové maturity na studenty povinná společná zkouška z českého jazyka a jednoho volitelného předmětu – cizího jazyka nebo matematiky. Na tyto předměty připravuje studenty projekt Trenér, do kterého se zapojilo již více než sto škol.

Projekt nabízí školám a studentům přípravné testy na základní, tedy nižší úroveň maturity, v tištěné i on-line podobě. Součástí testů z cizích jazyků jsou i poslechová cvičení. Úlohy v testech odpovídají kritériím katalogů požadavků k maturitní zkoušce. Budoucí maturanti si mohou přípravné testy volně vyzkoušet na webových stránkách projektu.

Matematika nebo jazyk? Testy poradí

Absolvováním testu s ročním předstihem získávají studenti značnou výhodu. Včas odhalí své silné a slabé stránky, čemuž lze přizpůsobit následnou přípravu. Testy rovněž pomohou studentům s výběrem volitelných předmětů. Studenti si mohou vyzkoušet všechny čtyři předměty a na základě dosažených výsledků mají možnost učinit rozhodnutí, zda budou maturovat z matematiky nebo cizího jazyka.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.