Cambridge je druhou nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemích. Ještě dříve vznikla univerzita v Oxfordu. Obě zmiňované vysoké školy dodnes soupeří o pověst nejprestižnější univerzity nejen v Británii ale i na celém světě.

Hlavní chloubou Cambridge je počet laureátů Nobelovy ceny s diplomem z této univerzity. Žádná jiná vysoká škola nevychovala 83 držitelů prestižního ocenění udělovaného vědcům, spisovatelům či politikům. Absolventi Cambridge se uplatňují prakticky ve všech oblastech lidského života.

Studovali zde například členové královských rodin z celého světa, umělci, významní politici, badatelé či novináři. Z nejslavnějších a nejpopulárnějších absolventů lze jmenovat fyzika Isaaka Newtona, zakladatele evoluční biologie Charlese Darwina nebo současného kosmologa a fyzika Stephena Hawkinga.

Co do počtu studentů univerzita rozhodně nepatří mezi největší. V současné době nepřevyšuje počet posluchačů Cambridge 18 tisíc.

Univerzita byla založena v roce 1209, přesné datum vzniku však nikdo nezná. Proto se na Cambridge rozhodli oslavám zasvětit celý rok. Hlavní část programu je naplánovaná na podzim, kdy se studenti vrátí z prázdnin zpět do školy. Již začátkem roku si škola připomněla významné jubileum světelnou show mapující historii instituce. Autor projekce Ross Ashton využil ke světelné projekci univerzitní budovy.

V roce 2009 představí Cambridge University jako součást oslav i vědecký festival nebo Festival Charlese Darwina.