Program podporuje osvědčená opatření: mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Přichází také s novými opatřeními na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou jsou ovšem mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Je určen také pracovníkům s mládeží.
Na sedmileté období průběhu programu byl vymezen rozpočet ve výši 885 miliónů EUR.

Tyto finanční prostředky jsou určeny skupinám mladých lidí a neziskovým organizacím na realizaci veřejně prospěšných projektů s následujícími cíli: Posílit zapojení mladých lidí do společnosti, rozvíjet a podporovat u nich toleranci, solidaritu a přispět tak ke zvýšení sociální soudržnosti EU, podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí, přispět k rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí neziskových organizací působících v oblasti mládeže a podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže.

Základními prioritami programu jsou evropské občanství, aktivní účast mladých lidí, kulturní rozmanitost a začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi. Roční evropskou prioritou pro rok 2008 byl interkulturní dialog.

Více informací o programu naleznete na jeho stránkách (www.mladezvakci.cz).