Astronomická olympiáda se člení na školní kolo, korespondenční kolo a finále, na které naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu.

Probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách. Pro mladší řešitele přináší netradiční pojetí přírodovědné soutěže. Mohou například ve školním kole používat libovolné pomůcky, v druhém kole plní praktické úlohy. Ve středoškolské kategorii jsou úlohy přirozeně náročnější.

V minulém ročníku se Olympiády zúčastnilo celkem 5578 účastníků. Ze školního kola postoupilo 4154 soutěžících, korespondenčního kola se účastnilo 619 lidí. Astronomická olympiáda je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazena od roku 2006 v soutěžích typu A, které MŠMT ČR pravidelně vyhlašuje pro daný školní rok.

Školní kolo Olympiády bylo zahájeno 20. září, uzávěrka bude 12. prosince. Finále olympiády se bude konat v květnu příštího roku. Více informací o Astronomické olympiádě naleznete na jejích stránkách (http://olympiada.astro.cz/).