Tematické okruhy jsou následující: sociální sítě příslušníků menšin a jejich funkce; vliv zaujatého sociálního statusu na proces integrace, separace, asimilace či marginalizace; zaujatá sociální pozice ve vztahu k difuzi kulturních prvků; symbolická rovina kultury jako nástrojů potvrzování sociálního statusu menšiny či cizinecké komunity a strategie jednotlivce a skupiny při redefinování výchozí kultury ve vazbě na vize vlastní sociální pozice.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, pošlete nejpozději do 15. prosince přihlášku, kterou naleznete na stránkách UK FHS (www.fhs.cuni.cz), na e-mail konference.mensiny@seznam.cz, nebo na adresu Mgr. Markéta Bezoušková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Před zahájením konference je nutné uhradit konferenční poplatek, který činí 50 korun v případě studentů a emeritních pracovníků a 200 korun v případě ostatních zájemců. Poplatek můžete zaplatit buď před zahájením konference u asistentek u vstupu do konferenčního sálu, nebo jej můžete uhradit předem na účet Fakulty humanitních studií. Zaplatit si lze i ubytování, které je zajištěno na koleji Petrská, Praha 1. Podrobnější informace naleznete na stránkách UK FHS.