Optimálním řešením, které zároveň poskytuje i teoretickou a praktickou přípravu na přijímací zkoušky, jsou Podzimní srovnávací zkoušky Scio.

Přijímací zkoušky na stovkách středních škol

Společnost Scio spolupracuje se stovkami středních škol na přijímacích zkouškách (připravuje a vyhodnocuje pro ně testy) a z těchto zkušeností vychází i organizace Srovnávacích zkoušek. Srovnávací zkoušky jsou pořádány už jedenáctým rokem a ročně se jich účastní okolo 7 tisíc dětí.

Srovnávací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (kompletní sestava k přijímacím zkouškám) mohou děti absolvovat ve 12 městech po celé ČR. Každý účastník obdrží podrobný rozbor svých výsledků, včetně doporučení k výběru školy a k další přípravě. Zjistí, jaké jsou jeho vědomosti v porovnání s ostatními vrstevníky a jak na něj působí atmosféra zkoušek.

Letošní novinky

Tento rok obohatí Podzimní srovnávací zkoušky test z anglického jazyka pro děti 9. tříd. Rodiče dostanou podrobné výsledky dítěte v tomto předmětu, který stále nabývá na významu, a to i ve srovnání s ostatními účastníky zkoušky.
V letošním roce mohou děti poprvé soutěžit se Srovnávacími zkouškami o 50 000 Kč!

Pro koho: žáci 5. a 9. tříd hlásících se na víceletá gymnázia a střední školy

Místa konání:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Teplice, Zlín

Předměty: český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, angličtina

Termín konání Podzimních srovnávacích zkoušek se blíží (22. 11. 2008). Rodiče k nim mohou své děti přihlásit na www.scio.cz/eshop nebo na tel. 234 705 555. Další informace je možné získat na www.scio.cz/zkousky nebo na uvedeném telefonním čísle. Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2008.