27. října proběhne přednáška Hassana Ezzeddine Reflexe současné politické a sociální situace v Libanonu, další týden pak profesor Stanislav Komárek promluví na téma Proč biologie? Tato přednáška bude ouverturou oslavy jubilejních narozenin profesora Komárka, která bude následovat na Hůrce ihned po přednášce. Účastníci Modrého pondělí jsou zváni.

Vedením semináře byl děkanem FHS UK, doc. Ladislavem Benyovszkým, pověřen doc. Zdeněk Pinc, zakladatel Modrých pondělků, jež se proslavily v 90. letech na PedF UK. Program semináře je pravidelně aktualizován, změna programu je vyhrazena pro případného neočekávaného hosta.

Seminář je otevřen učitelům a studentům, a to nejen z FHS UK. Přednášky se budou konat v posluchárně v 1. patře, vchod B do budovy FHS UK na Hůrce (Husníkova 2075, Praha 13 – Stodůlky). Pokud na některou z přednášek pojedete, svezte se metrem B ve směru na Zličín, vystupte na stanici Hůrka a jediným východem vyjděte po schodech na povrch. Poté odbočte vlevo a projděte prosklenými dveřmi. Následně projděte asi 100 metrů vzdáleným průchodem skrz panelový dům. Za ním již uvidíte budovu bývalých jeslí, která je v současné době využívaná jako jedno z pracovišť FHS UK.