Účastníci konference připomenou význam pětice mužů října 1918 - Antonína Švehly, Vavra Šrobára, Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného a Františka Soukupa, kteří se podíleli na prohlášení a bezprostředním konstituování samostatného Československa. Některé z referátů se zaměří i na další politické a veřejné činitele tehdejší doby.

"Konference připomene osobnosti, které se podílely na vzniku Československého státu, na jeho konstituování politickém, vojenském, právním, sociálním aj. Dále připomene představitele nejrůznějších snah namířených proti konstituování tohoto státu (přinejmenším v podobě, v jaké nakonec vznikl)," nastiňují pořadatelé program akce.

Se svým referátem na konferenci, která probíhá pod záštitou českého premiéra Mirka Topolánka, vystoupí přes tři desítky účastníků. Přednášky jsou určené především zájemcům o historii a politologii.

Příspěvky shrne chystaný sborník

Pořadatelé věří, že se jim podaří podnítit kritickou diskusi. Příspěvky referujících budou jádrem chystaného sborníku.

Konference se koná ve čtvrtek a v pátek v Hrzánském paláci v Loretánské ulici v Praze 1. Mezi pořádající instituce patří například Úřad vlády ČR, Ústav českých dějin FF UK, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, CEVRO Institut nebo Historický ústav AV ČR.

Více informací o vědecké konferenci Muži října 1918 naleznete zde.