Předpokládá se, že do roku 2020 vznikne zhruba 20 miliónů nových pracovních míst, dalších 85 miliónů pracovníků bude nutné nahradit, neboť odejdou do důchodu nebo z jiných důvodů opustí trh práce.

Již nyní je zřejmé, že pro některá povolání bude zajišťování dostatku kvalifikovaných pracovníků výrazným problémem. Kromě toho, vzhledem k očekávané a již i probíhající globalizaci pracovního trhu v Evropě nestačí předvídat budoucí potřebu nových nebo změněných pracovních dovedností na národní úrovni, ale je třeba vývoj sledovat v širším kontextu.

Vedlejší roli v očekávaných změnách bude hrát kromě daleko užšího propojení trhu práce také vývoj technologie a celkové stárnutí populace. Nyní vydaná zpráva předpokládá další odklon od primárního sektoru, tj. od oblasti zemědělství, lesnictví a zpracování surovin. Ve výrobě bude v roce 2020 působit asi 20 % osob, tj. přibližně o 5 % méně osob, než v současnosti. Až tři čtvrtiny všech povolání pak mají být v oblasti služeb, neznamená to však, že nebude nutné nahradit řadu pracovníků, odcházejících z primárního sektoru.

Nekvalifikovaných pracovníků bude potřeba čím dál méně
Dalším trendem pak bude nárůst počtu pracovních pozic nemanuálního charakteru s velkým rozsahem kvalifikace. Zde zpráva předpokládá téměř největší změny. Struktura požadavků pracovního trhu se v této oblasti má výrazně proměnit. Zatímco v současnosti je požadováno přibližně 65 % středně a vysoce kvalifikovaných pracovníků, v roce 2020 to může být i přes 80 %!

Tento vývoj má pak řadu důsledků pro organizaci přípravy na povolání. Posíleno musí být celoživotní vzdělávání, které podpoří schopnost dospělých přizpůsobit své dovednosti změnám na pracovním trhu, rozšiřovat svoji kvalifikaci po celý život. Bude nutné dále odstraňovat bariéry, které existují ve vzdělávání, a které vedou ke znevýhodnění některých skupin osob. Musí být dále posílen systém uznávání kvalifikací, které lidé získají mimo běžný vzdělávací systém, např. působením v povolání.

Celou zprávu si můžete přečíst zde