Pro Mezinárodní měsíc školních knihoven v roce 2008 bylo zvoleno téma „Čteme a učíme se ve školní knihovně“. Školy mohou různou formou prezentovat své školní knihovny a jejich rozmanité aktivity.

V rámci letošního Mezinárodního měsíce školních knihoven připravila Mezinárodní asociace školních knihoven (IASL), jejímiž členy jsou učitelé, kteří se starají o školní knihovny, školní knihovníci a ředitelé škol, mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“, do kterého se zapojily i některé naše školy.

Od roku 1999 až do loňského roku se z podnětu Mezinárodní asociace školních knihoven (IASL) oslavoval vždy čtvrté pondělí měsíce října Mezinárodní den školních knihoven (MDŠK). Od letošního roku se změnila forma oslav z Mezinárodního dne školních knihoven na Mezinárodní měsíc školních knihoven (MMŠK).

Hlavním cílem oslav Mezinárodního dne školních knihoven bylo upozornit na důležité místo školních knihoven ve vzdělávací práci škol. V každém roce IASL vyhlásila pro MŠDK jedno téma, na které by se v den oslav měly školní knihovny zaměřit.

Prvním tématem v roce 1999, kdy jej poprvé vyhlásila Dr. Blanche Woollsová, tehdejší prezidentka Mezinárodní asociace školních knihoven, bylo „Odstraňování bariér“. Školní knihovna by se měla stát místem, kde se budou takové bariéry bourat a stavět mosty k lidem a informacím.