Děti, a jistě i někteří dospělí, si rádi hrají. Potřebují prožívat dobrodružství, bavit se. A to i při učení. Pokud je např. při výuce jazyka dítě vystaveno nudnému seznamu slovíček, suchopárnému výkladu mluvnice, výuka ho nebaví. Stejně tak tomu může být i u dospělých.

Hry kombinují prožitek, pohyb i učení, čímž usnadňují zvládnutí základů jazyka. Zapojení všech smyslů pomáhá rozvíjet paměť, zvyšuje šanci na uložení i vybavení informace. Název metody „sugestopedie“ je odvozen od anglického "suggestion", což v překladu znamená návrh, podnět, inspiraci; je při ní využíváno psychického i tělesného uvolnění ke zlepšení výsledků učení.

Autor metody sugestopedie – Prof. Dr. Georgi Lozanov – do svého systému již v sedmdesátých letech zahrnul nejen techniky pro rozvíjení paměti, ale také originální způsoby učení. Stav uvolnění umožňuje lidem, aby se učili rychleji než při „standardním“ způsobu výuky.

Hudba pomáhá lépe vnímat

Zajímavou součástí výukového procesu je také použití hudby (hlavně barokní), která umožňuje dosáhnout hlubokého stavu uklidnění a vnímavosti. Dále Lozanov rytmicky rozděluje text, který se má učit dle rytmu, který se synchronizuje s rytmy těla a mysli. Pokud se v textu, který má být zapamatován, dělají desetivteřinové pauzy, objem zapamatovaného textu je více než 40 %. Přestávky zajistí aktivaci mozku a zvýšení schopnosti zapamatování.

Profesor Lozanov se dále zabýval také otázkou, proč někteří učitelé žáky fascinují a vzbuzují při vyučování jejich zájem a pozornost a jiní působí spíše naopak. Podle Lozanova tito úspěšní učitelé používají ve výuce tzv. pozitivní sugestivní prvky, čímž vyvolávají u žáků zájem.

Jak asi většina z nás tuší, jedná se mj. o jisté vystupování, přirozenou autoritu, kterou učitel získaná na základě odborných znalostí a vztahu k žákům, zabarvení jeho hlasu a rytmus řeči, mimika a také harmonie těla. Lozanov se domnívá, že se tyto sugestivní prvky snadno promítnou do žákova podvědomí, a tím na něj působí bezprostředněji než učební látka zprostředkovaná pouze slovy. Proto Lozanov založil svůj systém na prezentaci látky, což vysokou měrou závisí právě na schopnostech vyučujícího.

Podle propagátorů této výukové metody má sugestopedie nejen psychorelaxační účinky, ale minimálně třikrát větší účinnost při zapamatování, stimuluje mozkovou činnost levé i pravé hemisféry, je nedirektivní a v neposlední řadě podporuje sebevědomí.