Podmínkou pracovní stáže narozdíl od studijního pobytu není uzavření bilaterální smlouvy, stáž ovšem musí být předem domluvena a potvrzena od studentovy domácí školy. Student si ji většinou domlouvá sám, bez pomoci domácí školy (není to však podmínkou, v některých případech škola může studentovi stáž zprostředkovat).

Pracovní stáž musí být studentovi uznána jako součást jeho studijního programu. Aby se tak skutečně stalo, musí student domácí škole předložit nejen motivační dopis, ale též potvrzení o dojednání stáže a pracovní plán stáže potvrzený studentem, koordinátorem jeho domácí školy i zahraniční institucí a v neposlední řadě též potvrzení o jazykové vybavenosti.

Pracovní stáž se musí uskutečnit v instituci definované jako podnik, přičemž slovo „podnik“ je zde chápáno jako firma, školící či výzkumné středisko nebo jiná organizace (např. fakultní nemocnice apod.) a student zde musí pracovat na plný pracovní úvazek.

Na základě uzavření finanční smlouvy student obdrží stipendium, ze strany zahraniční hostující instituce mu však může být navíc poskytována mzda, nárok na stipendium tímto nezaniká. Vyplácení mzdy ovšem není podmínkou, záleží na dohodě mezi studentem a zahraniční institucí.

Co musí student splnit, aby se mohl o ucházet o stáž:

Je zapsán v akreditovaném Bc., Mgr. nebo PhD. studijním programu na vysílající vysoké nebo vyšší odborné škole.

Je občanem státu zapojeného do Programu celoživotního učení (Longlife Learning Programme - LLP) nebo má ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti.

Pracovní stáže studentů mohou probíhat pouze v oprávněných partnerských organizacích sídlících v zemích zapojených do LLP. (Partnerské organizace, které nejsou oprávněné: instituce Evropského společenství, organizace spravující programy Evropské unie, národní diplomatické reprezentace země studenta v zemi, kam chce student vyjet na pracovní stáž.)

Student může v době stáže studovat jakýkoliv ročník studia.