Cílem projektu realizovaného společností Microsoft je vytvoření sítě inovativních vzdělávacích center zejména na středních školách, která budou v rámci jednotlivých krajů České republiky poskytovat kvalitní vzdělávání především pedagogickým pracovníkům těchto krajů.

Ve Zlínském kraji se dvoudenní školení uskutečnilo ve druhé polovině března na SOŠ Otrokovice. Šlo již o druhé setkání krajských koordinátorů a lektorů PiL CoE (Partners in Learning Centers of Education). První proběhlo v Praze. Cílem školení je poukázat na oblast efektivního využívání informačních a komunikačních technologií.

Zástupce Microsoftu Jan Martínek předal přítomným koordinátorům vývěsní ceduli CoE, která bude umístěna u vchodových dveří škol jako symbol spoluúčasti na projektu. Koordinátor vzdělávání ČR Jiří Chytil dále shrnul ve svém příspěvku první fázi projektu vzdělávání pedagogů a představil novinky projektu.

Hodnocen byl dosavadní průběh uplynulých dvou měsíců ve středicích CoE, jednotlivé aktivity zmíněných středisek, počty již uskutečněných školení a výhled na další období. Následoval blok přednášek a školení – pedagog a konzultant Lukáš Bajer vedl přednášku na téma Moderní učitel.

Následoval Jan Martínek, Academic Audience Manager z Microsoftu, který hovořil na téma Microsoft Partneři ve vzdělávání – nová koncepce. Účastníci setkání si našli čas i na večerní společensko-sportovní posezení, které bylo příjemným zakončením celého dne.

Po dvou stovkách proškolených pedagogů přijdou na řadu další

Druhý den se nesl rovněž v duchu přednášek a závěrečné diskuze. Účastnící se shodli, že tato setkání jsou pro ně přínosná, protože je potřeba získávat nové informace z oblasti IKT a vyměňovat si vědomosti i nabyté zkušenosti na poli vzdělávání.

Od února letošního roku bylo v rámci existence projektu PiL CoE vyškoleno v Čechách a na Moravě 200 pedagogů. V plánu je již další podobná akce, která se uskuteční v jiném kraji.