Ekonomie je jednou ze společenských věd. Její studium je většinou spojeno s několika dalšími obory. Prakticky každý, kdo studuje ekonomii, získává zároveň základy z práva, matematiky, informatiky, psychologie, geografie a mnoha dalších oborů. Jaká různá zaměření můžete v rámci ekonomie studovat?

Ekonomika a management – studenti tohoto a podobných oborů získají kompletní znalosti z oblasti mikroekonomie a makroekonomie, základní znalosti z práva, psychologie a dalších, které budou potřebovat při výkonu povolání ekonoma či manažera. Absolventi se uplatní jako vyšší a střední manažeři ve firmách či jako odborníci na ekonomii v soukromém i veřejném sektoru. Některé školy nabízejí ke studiu samotný management, většinou zaměřený na určitou oblast (mezinárodní instituce, informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu, finanční ad.)

Veřejná správa – Cílem tohoto oboru je vychovat odborníky v oblasti správy státu, zejména vyšší úředníky a vedoucí úředníky.

Informatika a ekonomie – Studijní obor, který je spojovacím můstkem mezi managementem firem a IT odborníky. Studenti souběžně získávají znalosti z oborů ekonomických, informatických, právních a správních. Hlavní uplatnění studenti naleznou v počítačových firmách na pozicích středního a vyššího managementu či jako návrháři softwaru pro ekonomické a správní instituce.

Národní hospodářství – Studium zaměřené na získání zejména makroekonomických znalostí, které poté absolventi uplatní ve státní správě, ekonomické publicistice či soukromých i veřejných podnicích.

Podnikové hospodářství – Tento obor je zaměřen na ekonomiku a řízení podniku jako celku. Zároveň s teoretickými znalostmi mají studenti na většině škol možnost získat i praktické dovednosti (např. z rétoriky, společenského protokolu atd.).

Finanční podnikání – Cílem tohoto oboru je podat základní informace o finančních trzích, bankovnictví pojišťovnictví či účetnictví nejen v rámci státu, ale i na úrovni mezinárodní spolupráce. Absolventi se uplatní ve finančním podnikání, ve státní správě i v peněžních a finančních institucích. Některé školy nabízejí bankovnictví a pojišťovnictví jako samostatné obory studia.

Účetnictví a daně – Tento obor má za úkol vychovat odborníky na daňové problémy a účetnictví, kteří se uplatní v jakékoliv firmě i jako poradce pro domácnosti.

Mezinárodní vztahy – Studium tohoto a podobných oborů nabízí tři základní roviny. První rovinou je příprava studentů pro výkon vysokých a středních vedoucích pozic v domácích firmách, které se orientují na zahraniční trhy, stejně tak jako pro obdobné pozice v zahraničních firmách. Druhou je zaměření na cestovní ruch a jemu příbuzné obory. Poslední rovinou je příprava odborníků na mezinárodní obchod a mezinárodní politiku, kteří mohou zastávat funkce ve státní správě.

Kde studovat ekonomii a příbuzné obory:

Veřejné školy

Praha:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
České vysoké učení technické (vybrané obory na jednotlivých fakultách)

Brno:
Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – Provozně ekonomická fakulta
Vysoké učení technické – Fakulta podnikatelská
Univerzita obrany – Fakulta ekonomiky a managementu

Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická

Pardubice:
Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko – správní

Hradec Králové:
Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

Ostrava:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta ekonomická

Opava:
Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

České Budějovice:
Jihočeská univerzita – Ekonomická fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická

Liberec:
Technická univerzita v Liberci – Hospodářská fakulta

Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně – Fakulta sociálně ekonomická

Jihlava:
Vysoká škola polytechnická


Soukromé školy

Praha:
Metropolitní univerzita Praha o. p. s
Unicorn College s. r. o.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s.
Bankovní institut vysoká škola a. s.
University of New York in Prague
University of Northern Virginia – Prague
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.
Prague College
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Univerzita J. A. Komenského Praha, s. r. o.
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Mezinárodní Pražská Univerzita
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Brno:
NEWTON College
Brno International Business School, a. s.
Rašínova vysoká škola
Akademie STING, o. p. s.
Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Ostrava:
Vysoká škola podnikání, a. s.

Olomouc:
Moravská vysoká škola Olomouc

Znojmo:
Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o.

Kunovice:
Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Kladno:
Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o.

Mladá Boleslav:
ŠKODA AUTO vysoká škola