Žurnalistickou práci lze chápat jako předávání zpravodajského či publicistického útvaru přes určité médium divákovi. V současné době existuje široké spektrum toho, co vnímáme jako médium (tiskové, vysílané, internetové, apod.). S příchodem nových médií vzniká velké množství činností, které se těchto médií týkají, ale již se nejedná o žurnalistiku jako novinářskou práci.

Studium žurnalistiky je v rámci různých vysokých škol rozmanité, ale obecně existují čtyři zaměření, se kterými se můžete setkat.

Žurnalistika:

Zde se budete věnovat teorii i praxi novinářské práce. Jak psát zprávu (a jiné novinářské žánry), jak zní etický kodex novináře, seznámíte se s dějinami médií i kultury apod. Dále existuje velké množství volitelných předmětů, které záleží na vašich zájmech a plánech do budoucna. Jmenujme například rétoriku, základy televizního vysílání, český jazyk apod.

Uplatnění absolventů je široké – v jakémkoliv médiu. Zároveň můžete pracovat kdekoliv, kde uplatníte vaše organizační a vyjadřovací schopnosti.

Mediální studia:

Toto zaměření je více teoretické. Spočívá v pochopení fungování a působení médií. Setkáte se s dějinami (médií i kultury), se sociálními a mediálními teoriemi, naučíte se dívat nejenom na obsah sdělení, ale i na kontext. Dále se můžete zabývat působením kompozice fotografie, reklamou, politickými kampaněmi, ale i obyčejnými zprávami. Toto zaměření je vhodné pro ty, kdo si kladou otázku, zda a do jaké míry jsou média škodlivá.

Absolventi tohoto zaměření se uplatní jako mediální teoretikové, mohou dělat analýzy mediálního obsahu, nebo mohou být například poradcem v reklamní či politické kampani.

Digitální média:

Zaměření na nová média a jejich teoretickou i praktickou stránku. Zjistíte, co je to kyberprostor, kyberkultura, co je to nové médium, proniknete do informačních teorií a pochopíte širší kontext vzniku internetu. Ani zde se nevyhnete dějinám vývoje médií, ale i umění. Dále se setkáte s tvorbou videa (opět teorie i praxe) a mnoha dalšími praktickými kurzy (např. speciální efekty, 3D animace, stříhání apod.).

Pro zvládnutí této studijní orientace nemusíte mít žádné extra IT dovednosti.
Co se týče uplatnění, záleží na absolventovi a jeho zájmech. Může zůstat v teoretické a výzkumné branži, nebo může pracovat ve výrobě (ať již v TV, tištěných médiích) nebo působit v oblasti webu. Také může pracovat v reklamě, nebo vytvářet vlastní díla (film, animace apod.).

PR – public relations:

Tato studijní orientace se zaměřuje na marketingovou komunikaci. Mimo jiné se zde setkáte s hlavními zásadami marketingu, marketingové komunikace či public relations. Absolventi se uplatí například jako tiskoví mluvčí, vedoucí marketingu, či tvůrci PR textů do médií.

Kde studovat žurnalistiku a příbuzné obory
Praha:
Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií (elektronická kultura a sémiotika), Fakulta sociálních věd
Brno:
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
Zlín:
Univerzita Tomáše Bati – Fakulta multimediálních komunikací
Olomouc:
Univerzita Palackého – Filozofická fakulta