Ke studiu na vysoké školy se v roce 2007 hlásilo 146,8 tisíc uchazečů, kteří podali 323,7 tisíc přihlášek. Každý uchazeč podal v průměru 2,2 přihlášky. Ke studiu nakonec nastoupilo celkem 92,7 tisíc uchazečů.

Zatímco poptávka po studiu na vysoké škole oproti předchozímu období vzrostla o 6,5%, počet nově zapsaných studentů se zvýšil dokonce o 8,5%. Uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu ekonomických, humanitních a společenskovědních oborů, technických a pedagogických oborů.

Vyšší odborné školy zaznamenaly zájem 17,5 tisíc uchazečů, kteří podali 21,2 tisíc přihlášek. Nakonec ke studiu nastoupilo 11,3 tisíce z nich. Vyšší odborné školy se od roku 2003/04 potýkají s neustále se snižujícím počtem uchazečů. Loni ovšem došlo k prolomení tohoto trendu. V porovnání s předchozím rokem 2006/07 po delší době vzrostl počet přihlášených o 1,9% a počet zapsaných studentů o 4,5%.

Ke studiu na terciární úrovni nastoupilo přes 100 tisíc studentů

Ke studiu na terciární úrovni, která zahrnuje vyšší odborné a vysoké školy, se v roce 2007 hlásilo 156,1 tisíc uchazečů, kteří podali 344,9 tisíc přihlášek. Každý uchazeč podal v průměru 2,2 přihlášky.

Počet studentů, kteří byli nakonec nastoupili ke studiu, činil 103,5 tisíc. Celkový počet přihlášených vzrostl oproti roku 2006/07 o 9,5 tisíce. Celková úspěšnost uchazečů při přijímání na vysoké a vyšší odborné školy činila 75,4 %.

Údaje vyplývají ze sběru dat, provedeného Ústavem pro informace ve vzdělávání.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.