Čad potřebuje například posílit současný stav 16 tisíc učitelů na 61 tisíc. Více než dvojnásobek současné kapacity je do budoucna nezbytný i pro Etiopii. Kromě subsaharské Afriky mají značný nedostatek pedagogů i arabské země nebo Afghánistán. Východ Asie se potýká především s problémem velkého počtu učitelů bez dostatečné kvalifikace.

V celosvětovém srovnání existují velké rozdíly v počtu žáků na jednoho učitele. Zatímco v severní Americe a v západní Evropě připadá na jednoho učitele na prvním stupni zhruba 15 žáků, v subsaharské Africe se můžeme setkat s opačným extrémem. Na jednoho učitele zde připadá přes 40 žáků.

Tento neblahý jev má určitou spojitost i s vyšším počtem dětí, které jsou nuceny opakovat ročník. Nedostatek učitelů zjevně ubíjí kvalitu vzdělávání. Pedagogové se v rozvojových zemích mohou jen zřídka věnovat žákům individuálně. Slabší žáci pak mívají často problémy se zvládnutím učiva.