Univerzitám, které splní požadovaná kritéria bude nabídnuto vytvoření až třech míst pro ženy profesorky. Za každé vytvořené místo pak instituce obdrží každoročně 150 tisíc eur po dobu pěti let. Ženám bude vyhrazeno buď zcela nové místo, nebo pozice, která se uvolní po odchodu některého ze stávajících profesorů či profesorek do důchodu.

Ačkoliv podíl vysokoškolských absolventů je v SRN rozložen mezi obě pohlaví téměř rovnoměrně, mezi profesory ženy svým zastoupením výrazně zaostávají. Ještě v roce 1995 bylo mezi německými profesory pouze 8 % žen, dnes jich je 14,3 %.

S nápadem podpory žen v akademické sféře přichází německá vláda shodou okolností ve chvíli, kdy v jejím čele stojí kancléřka Angela Merkelová, jež dříve působila jako vědecká pracovnice. Taktéž ministerský rezort pro vzdělání a výzkum je pod dohledem ženy, Anette Schavanové. Ta návrh na podporu žen v akademické sféře plně podporuje.

"Vysoce kvalifikované a talentované ženy věnující se vědě patří na nejvyšší výzkumné a vědecké pozice," domnívá se spolková ministryně.