Martin Bursík udělil významná ocenění ministerstva ve třech kategoriích. Nové držitele zná "Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu", "Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum" a "Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně". Bursík ocenil celkem čtrnáct významných osobností z oblasti vědy a umění.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu je udělována každoročně za mimořádné  výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Návrhy kandidátů na ocenění podávají rektoři vysokých škol. Ocenění přebírají laureáti u příležitosti výročí 17. listopadu, tedy Mezinárodního dne studentstva. Kromě diplomu je ocenění spojeno i s věcným či peněžitým darem v hodnotě patnácti tisíc korun. Vicepremiér pověřený správou úřadu MŠMT letos v této kategorii vyznamenal pět osobností.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu:
Irvin Venyš (Akademie múzických umění v Praze) - za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Klarinet.
Jan Polák (Univerzita Karlova v Praze) - za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Biomedicína.
Helena Kaiserová (Univerzita Karlova v Praze) - za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Patobiochemie a xenobiochemie.
Aleš Benda (Univerzita Karlova v Praze) - za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Fyzikální chemie.
Kateřina Chroboková (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) - za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Hra na cembalo.

Kandidáty, ze kterých jsou vybíráni vyznamenaní v kategorii Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, navrhují kromě rektorů ještě ministři a náměstci ministrů jednotlivých resortů, ředitelé ústavů Akademie věd ČR a předseda Akademie věd ČR, ředitelé pracovišť výzkumu a vývoje a představitelé občanských sdružení. Cena je udělována u příležitosti Mezinárodního dne vědy a míru, který je vyhlášen na 10. listopadu. Letos byly oceněny celkem čtyři výzkumné počiny.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum:
Miroslav Karásek (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), Jan RadilJosef Vojtěch (oba z CESNET, z.s.p.o.) - za použití optických vláknových zesilovačů v české národní výzkumné a vzdělávací síti.
Jiří JaruškaMiroslav Krbec (Matematický ústav AV ČR) - za spolupráci na monografii Unilateral Contact Problems.
Miroslav Verner (Český egyptologický ústav FF UK v Praze) - za publikace Abusir IX a X - The Pyramid Complex of Raneferef.
Miroslav Kasal (Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně) - za práci na mezinárodním kosmickém projektu družice AMSAT.

Došlo i na předání Medaile MŠMT I. stupně, která byla udělena Janu Duškovi a Janu Petráškovi. Prestižní ocenění se uděluje za "významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice."

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně:
Jan Dušek (Evangelická teologická fakulty UK v Praze) - za projekt Aramejské rukopisy z Vádí Dalíje a Samaří z doby 40-332 př. n.l.
Jan Petrášek (Ústav experimentální botaniky AV ČR) - za první autorství a "lví podíl" na práci věnované objasnění biochemické funkce proteinů rodiny PIN v mechanismu polárního transportu rostlinného hormonu auxinu.

Údaje v tabulkách pocházejí ze zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.