Záleží samozřejmě na každém z nás, jaká metoda komu nejlépe vyhovuje. Pro zajímavost a představu jsme pro vás připravili přehled tří metod pro výuku jazyka.

Metoda drilu

Hit, který na vašem oblíbeném rádiu hrají každou půlhodinu, za pár dní umíte nazpaměť. Reklamu, kterou vidíte několikrát denně na televizní obrazovce, brzy znáte lépe než ten, kdo ji natočil. Tak dlouho něco posloucháte stále dokola, až si to váš mozek zapamatuje. Na tomto principu je založena metoda drilu.

Používá neustálého opakování probíraného jevu nebo správné odpovědi, dokud se v hlavě studenta nestává reflexem. Při výuce, používající tuto metodu, mluví celá skupina studentů najednou a nahlas. Tempo udává vyučující, většinou jde o velmi svižné tempo, protože právě při větší rychlosti opakování se vytvářejí tzv. dynamické stereotypy.

Komunikativní metoda

Tato výuková metoda pro osvojení si cizího jazyka stojí v opozici proti již zmíněné metodě drilu. Je založena na komunikaci studenta. Hovor v mateřském jazyce je omezen na minimum. Nebývá používán ani při vysvětlování gramatiky nebo nových slovíček. Lektor se snaží u studentů vyvolat tzv. efekt aha, který je založen na myšlence, že pokud student sám přijde na správné řešení, bude si ho lépe pamatovat. K tomuto typu výuky se doporučuje používat veškeré technické pomůcky, jako například internet, video a audio nahrávky.

Callanova metoda

Callanova metoda je založena na principu jednoduchých otázek a dlouhých odpovědí. Používá se u ní tzv. kontrolované konverzace, kdy lektor klade otázky a student na ně má odpovídat. Pokud neví, lektor ho vede a pomáhá mu najít správnou odpověď. Tato výuková metoda bývá většinou uplatňována v malých skupinách (maximálně 10 studentů), kde má každý student větší prostor než v klasických třídách.

Hodina je rozdělena do několika částí. V první lektor vysvětlí nové učivo (slovíčko, vazbu, gramatický jev) a klade otázky, které nové učivo u studenta prověří. V další části (jedná se o tu nejdelší) se vše opakuje. V poslední části se čte a píše. Tento způsob výuky má připomínat způsob učení se rodnému jazyku u malého dítěte. Nejdříve něco poslouchat, potom pochopit, mluvit, opakovat a nakonec číst a psát.

Vděčným pomocníkem jsou i média a internet

Pokud nechcete do kurzů cizího jazyka docházet, můžete se učit z domova. Kromě klasických učebnic pro samouky můžete dnes ke zvládnutí jazyka používat i internet. Některé jazykové školy nabízejí alternativní výuku vámi zvoleného jazyka prostřednictvím webových stránek.

Existují ale i stránky, kde se můžete jazyk učit zdarma a vlastním tempem. Další možností je výukový CD-ROM nebo kompaktní disk, u kterého se můžete jazyk aktivně učit každou volnou chvilku, v metru, při jízdě na kole, ve frontě v supermarketu.

Článek vyšel v časopise StudentIN, v čísle 2/2006-07